به سمت او ”قدم بردار

دل بــســـپــار… 


به آتشی که نمى سوزاند 


" ابراهیم " را 


و دریایى که غرق نمی کند 


" موسى " را 


نهنگی که نمیخورد 


"یونس"را 


کودکی که مادرش او را 


به دست موجهاى " نیل " می سپارد 


تا برسد به خانه ی تشنه به خونش 


دیگری را برادرانش به چاه مى اندازند 


سر از خانه ی عزیز مصر درمی آورد 


آیا هنوز هم نیاموختی ؟! 


که اگر همه ی عالم 


قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند 


و خدا نخواهد ، 


" نمی توانند " پس 


به " تدبیرش " اعتماد کن 


به " حکمتش " دل بسپار 


به او " توکل " کن 


و به سمت او ”قدم بردار".قلب

/ 1 نظر / 11 بازدید
ویولون

تنها مدارا می کنیم، دنیا عجب جایی شده...[گل]