رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس…

خوب ببین               زندگی زیباست              رنگارنگ است 


روزها خوبند              ماه ها بهترند            و سالها عالی ترند 


می گذرند              و تو تمامی خوبی ها را         تجربه میکنی 


قدم هایت که ایستاد         روبرویِ خدایی 


رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس…

 

 

 

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
لیلی

می توان در قاب خیس پنجره چک چک آواز باران را شنید می توان دلتنگی یک ابر را در بلور قطره ها بر شیشه دید می توان لبریز شد از قطره ها مهربان و بی ریا و ساده بود می توان با واژه های تازه تر مثل ابری شعر باران را سرود می توان در زیر باران گام زد لحظه های تازه ای آغاز کرد پاک شد در چشمه های آسمان زیر باران تا خدا پرواز کرد.