کارَت نباشد ...

کارَت نباشد،


اگر رسم ،رسم فراموشیست


اگر می آیند،


می مانند،


و روزی ناگهان بی هیچ دست خطی می روند …


کارت نباشد ،


تو ، خودت باش !


با تمام مهربانی هایت


تو، خودت باش!


با چشمانی ،که باور کن خدا هم از خلقتشان حیران است!


تو بمان و باور کن


دو قدم مانده به نا امیدی


" خدا " می رقصاند


تمام دنیا را


به ساز عاشقانه هایت


تنها خودت باش و زیبا بمان


و بگذار با دیدنت هر رهگذر نا امیدی لبخندی بزند


رو به آسمان و زیر لب بگوید:


هنوز هم می شود از نو شروع کرد …!!! 

@ } ; -@ } ; -@ } ; -@ } ; -@ } ; -@ } ; -@ } ; -@ } ; -

 


/ 0 نظر / 37 بازدید