راز جاودانگی عشق در همین است و بس!

فرصت برای با هم بودن، ممکن است بقدر پلک بر هم

زدنی دیر شده باشد. 

شکلکهای جالب و متنوع آروین


اما همین لحظه را اگر غنیمت نشماری، افسوس و دریغ

ابدی را باید به دوش بکشی! 

کلیک شکلک پاشنه شما


تنها راه رسیدن به دهکده شادی‌ها، گذر از پل

دوستی‌هاست

. اگر پای ورق دوستی‌ها ، مُهر صداقت

نخورده باشد، مشروط و رفوزه شدن در امتحانات

زندگی حتمی است. 


صداقت، ضامن بقای دوستی‌های پاک و معصومانه است. 

شاد روز خواب شکلک ها


برای ماندن در یاد و خاطر و دل دیگران، باید

یکدلی و دوست داشتن رو با عشق پیوند زد که راز

جاودانگی عشق در همین است و بس! 

ابر نه شکلک ها


/ 1 نظر / 12 بازدید