به راهت ادامه بده..مهربانم

اگر کسی تو را با تمام مهربانیتــقلب دوست نداشت ، 


دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ! 


آنگاه که مهر می ‌ورزی ؛ مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می

 

کند پس خود را گناهکار مبین ! 


من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده 


یکی سپاسش [ - o ^ می گوید و هزاران نفر کفر ! 

 


پس مپندار بهتر از آنچه خدا را سپاس گفتند 


از تو برای مهربانیت قدردانی می کنند @ } ; -


پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دلهایشان بکوشقلب 


که این روح توست که با مهربانی آرام می گیر ! 


خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد؛ 


پس به راهت ادامه بده..مهربانم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید