"" دوستت دارم""


"" دوستت دارم"" را 

من دلاویز ترین شعر جهان یافته ام ! 

این گل سرخ من است 

دامنی پر کن ازین گل که دهی هدیه به خلق، 

که بری خانه دشمن ! 

که فشانی بر دوست ! 

راز خوشبختی هر کس به پراکندن اوست ! 

در دل مردم عالم، به خدا، 

نور خواهد پاشید، 

روح خواهد بخشید . 

تو هم، ای خوب من ! این نکته به تکرار بگو ! 

این دلاویزترین حرف جهان را، همه وقت، 

نه به یک بار و به ده بار، که صد بار بگو ! 

« دوستم داری » ؟ را از من بسیار بپرس ! 
 

« دوستت دارم » را با من بسیار بگو !
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید