فردا می آید شاید ما نباشیم !

کم نیستند شادی ها، حتی اگر بزرگ نباشند . . .


چه آسان تماشاگر سبقت ثانیه هاییم و به عبورشان می خندیم


چه آسان لحظه ها را به کام هم تلخ می کنیم


و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن را


چه زود دیر می شود و نمیدانیم که


فردا می آید شاید ما نباشیم !


/ 0 نظر / 11 بازدید