روزهایی برای روز مبادا …

روزهایی هست که باید زیرش خط کشید تا به چشمت بیاید 


روزهایی که وقتی روزهای دیگرت از دست می‌رود 


بتوانی راحت پیدایش کنی و با مرورش دلت گرم شود. 


روزهایی که باید ازش چند کپی گرفت 


و در چند پوشه و چند کشو و لای کتاب‌های دیگر پنهانش کرد. 


روزهایی که باید از روش نوشت و مثل تکه شعر از سعدی چسبوند به

در یخچال 


روزهایی که باید باهاش عکس یادگاری گرفت و زیرش رو حتما تاریخ زد 


که وقتی آلبوم را ورق می‌زنی یک‌دفعه تو را ببرد به روزگار سپری‌شده‌ 


روزهایی که دل را قرص می‌کند. 


روزهایی که تو در آن می‌خندی، 


در شهر من ، روزهایی برای روزهای مبادا …./ 0 نظر / 50 بازدید