اگر کمی کوتاهی کنیم...

مگذار که عشق، به عادت دوست داشتن تبدیل شود!


مگذار که حتی آب دادن گل‌های باغچه، به عادت آب

دادن گل‌های باغچه بدل شود!


عشق، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری

نیست، پیوسته نو کردن خواستنی‌ست که خود پیوسته،

خواهان نو شدن است و دگرگون شدن.


تازگی، ذات عشق است و طراوت، بافت عشق.

چگونه می‌شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق

همچنان عشق بماند؟


عشق،تن به فراموشی نمی‌سپارد،مگر یک بار برای

همیشه


جام بلور، تنها یک بار می‌شکند.


می‌توان شکسته‌اش را، تکه‌هایش را، نگه داشت.


اما شکسته‌های جام ،آن تکه‌های تیز برنده، دیگر جام

نیست.احتیاط باید کرد.

همه چیز کهنه می‌شود و اگر کمی کوتاهی کنیم، عشق

نیز.


بهانه‌ها، جای حس عاشقانه را خوب می‌گیرند..


#نادر_ابراهیمی

/ 2 نظر / 8 بازدید
God_lover

مگذار دوست داشتن به عادت تبدیل شود خوب ببین... زندگی زیباست... رنگارنگ است... روزها خوبند... ماه ها بهترند... و سالها عالی ترند... می گذرند.... و تو تمامی خوبی ها را تجربه میکنی... قدم هایت که ایستاد... روبرویِ خدایی... رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس ;)

God_lover

بعدا دیدم کپی ش هس خو !!!