زبون یا نیش مار؟؟؟

با این زبون میشه مسخره کرد، با همین زبون میشه روحیه داد


با این زبون میشه ایراد گرفت، با همین زبون میشه تعریف کرد


با این زبون میشه دل شکست، با همین زبون میشه دلداری داد


با این زبون میشه آبرو برد، با همین زبون میشه آبرو خرید


با این زبون میشه جدایی انداخت، با همین زبون میشه وصل کرد


با این زبون میشه آتش زد، با همین زبون میشه آتش رو خاموش کرد


اگر اختیار هیچ چیزُ نداشته باشیم، اختیار زبونمونُ که داریم ......

 

مار از بیماری، تو را نیش نمی زند اما تو از بیماری، دیگران را نیش می زنی؟ علی نوشادی شبستری

 

http://www.3erat.com/talk/postal-moral/%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B9%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%86.html


/ 1 نظر / 11 بازدید
طوفان جلیلی

اول از سلام یه چیزی بهت میگم خیلی بامرامی.دوم سلام خوبی؟اره این راست هس که فقط زبان هس که میتواند قلب کسی را به دست بیاورد و یا از خود براند.وقت کردی یه سر به منم بزن ممنون میشم.[گل]