خوشبختیت آرزومه....

اگه اون که کنارته ترو بیشتر از من میخواد.اگه با همون راحتی..

  

اگه باهات رامیاد ....

 

اگه روزگار بد ترو ازم گرفته.... اگه خاطرات خوبمون...

 

از خاطرم نرفته...

 

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی ...حتی از خاطره هامون جدا شی...

 

 

 

از همون روزای اول میدونستم نمیمونی...میدونستم نمیتونی....

 

عشقو تو چشام بخونی .....

 

از همون روزای اول دلتو با دیگری بود... کاش همیشه پات بمونه

 

اون که عشق بهتری بود....

 

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی.... حتی از خاطره هامون جدا شی...

 

خوشبختیت آرزومه حتی با من نباشی.... حتی از خاطره هامون جدا شی...

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید