لمس بودنت مبارک...

 

دعایت  می‌کنم، عاشـــق شوی روزی


بفهمی زندگی، بی‌عشق ✿ نازیباست


دعایت می‌کنم،با این نگاه خسته،گاهی مهـقلبـربان باشی


به لبخـندی، تبسم را به لب‌های عزیزی،هدیه فرمایی


بیابی، کهکشانی را درون آسمان تیره شب‌ها


بخوانی نغمه‌ای با مهـــر


✿✿✿✿✿✿✿✿


دعایت می‌کنم، در آسمان سینه‌ات


خورشید مهری، رخ بتاباند


دعایت می‌کنم‌، روزی زلال قطره اشکی


بیابد راه چشمت را


سلامی از لبان بسته‌ات، جاری شود با مهــر


دعایت می‌کنم، ✿ یک شب تو راه خانه خود، گم کنی


با دل بکوبی، کوبه مهمانسرای خالق خود را


دعایت می‌کنم، روزی بفهمی با خدا


تنها به قدر یک رگ گردن،


و حتی کمتر از آن فاصله داری


وهنگامی که ابری‌،آسمان را با زمین،پیوند


خواهد داد


مپوشانی تنت را، از نوازش‌های بارانی

 

دعایت می‌کنم، روزی دلت بی‌کینه باشد، بی‌حسد


با عــشـــــق

 

 


 

دعایت می‌کنم روزی بفهمی،


در میان هستی بی‌انتها، باید تو می‌بودی


بیابی جای خود را، در میان نقشه دنیا


برایت آرزو دارم


که یک شب، یک نفر با عشق در گوش تو 


اسم رمز بگذشتن ز شب،دیدار فردا را، به یاد آرد

 

✿✿✿✿✿✿✿✿


دعایت می‌کنم عاشق شوی روزی


بگیرد آن زبانت


دست و پایت گم شود


رخساره‌ات گلگون خجالت شود


آهسته زیر لب بگویی، آمدم


به هنگام سلام گرم محبوبت


و هنگامی که می‌پرسد ز تو، نام و نشانت را


ندانی کیستی


معشوق عاشق؟


عاشق معشوق؟


آری، بگویی هیچ‌کس

 

✿ تو هم گاهی دعایم کن 

                      

/ 3 نظر / 9 بازدید
نیما ...

[رویا][رویا][رویا]