چتر ها را ببندیم...!

چتر ها را ببندیم...!


به ضیافت قطره های پاک باران برویم...


وبگذاریم باران گناهانمان را پاک کند و بشوید...


نگاه خسته مان را زیر باران تازه کنیم...


چرا که فردا طلوع پاک رویاهاست!!


چتر ها را ببندیم... #باران زیباست...!

 

 

 

بآران ! بارآن ! با تو قَراری دارم ...


یک لحظه مَبار بآ تو کاری دآرم...


وانگاهـ چنان ببار ، کآبم بِبَرد...


منــ در دِلم از دوست #غُباری دارم...

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
عباس

این روزها گونه هام نمکی ، نمکی اند ...!!! بباااااااااار (عباس) [گریه]